DMZ GROUP TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ THÁNG 7/2023

Trưởng phòng Kinh doanh Nhân viên Thu ngân (ca ngày) Nhân viên phục vụ (Full Time – Part Time) Nhân viên Chào đón khách (Welcome) Nhân viên Lễ tân (có thể trực đêm) Nhân viên Bell, Nhân viên hỗ trợ vòng ngoài Nhân viên Buồng phòng Trưởng quầy pha chế Nhân viên Bartender Nhân viên […]

Read more