fbpx
2
5
Celebrating the 25-year Anniversary of DMZ Bar
(1994 – 2019)

Cuộc thi ảnh

Trải nghiệm Huế cùng #dmz25 DMZS004 – Trần Quang Vũ

Cố đô Huế là nơi gìn giữ nhiều nét văn hoá xưa và cũng là nơi sinh ra và lớn lên của tôi! Ngoài nhưng nơi nổi tiếng như Cầu Trường Tiền, Kinh Thành Huế, và các lăng tẩm,…còn có nhiều nơi mà có lẻ cũng ít người lui tới hoặc nhắc đến, nên 5 địa điểm trong ảnh là nơi mà tôi gửi đến các bạn trong bộ ảnh của tôi. Có vài nơi còn gắn liền với tuổi thơ tôi, à mà không, gắn liền với tuổi thơ của nhiều người dân xứ Huế!
#dmz25

Các tác phẩm đã tham gia